Elementele contractelor pe opţiuni

Prețul de exercitare, Optiuni Cap - Tradeville

Derivatele și înțelegerea riscurilor tranzacționării Opțiunile Opțiunile sunt asociate de obicei cu acțiunile și indicii bursieri. Există două tipuri de opțiuni: o opțiune call de a cumpăra și o opțiune put de a vinde. Într-o opțiune, încheiați un contract cu un furnizor pentru a achiziționa sau vinde o cantitate specifică de acțiuni pentru fiecare opțiune a prețul de exercitare acțiuni la un preț convenit, numit preț de exercitare, la un anumit punct în viitor. Furnizorul sau emitentul opțiunii este obligat contractual să vândă sau să cumpere titlul de valoare subiacent la prețul de exercitare la expirarea contractului.

La manière dont est exprimé le prix d'exercice. De asemenea, observarea prețurilor trebuie exprimată în aceeași monedă ca prețul de exercitare. De même, les observations de prix doivent être exprimées dans la même devise que le prix d'exercice. În primul rând, prețul de exercitare și taxa vor fi stabilite de către stat.

prețul de exercitare

Premièrement, le PE et la taxe seront déterminés par l'État. În temeiul clauzelor convenite, prețul de exercitare va fi stabilit la 92,50 GBP pe MWh în termeni nominali pentru anul Mai multe părți au observat că, atunci când sunt luate în considerare costurile întregului sistem al surselor regenerabile de energie, energia nucleară ar fi o opțiune mult mai ieftină la prețul de exercitare notificat de Regatul Unit.

D'autres ont fait observer que si l'on tient compte des coûts systémiques globaux des sources d'énergie renouvelable, l'énergie nucléaire constitue une option beaucoup plus abordable au PE notifié par le Royaume-Uni.

ȘAPCA MAGICĂ - The Magic Cap Story in Romana - Povesti pentru copii - Romanian Fairy Tales

Analiza rentabilității proiectului și a rentabilității capitalurilor proprii mobilizate pentru nivelurile de îndatorare propuse garantate de Regatul Unit și la prețul de exercitare negociat.

Analyse du rendement du projet et du rendement des fonds propres avec effet de levier prețul de exercitare les niveaux proposés de dette garantie au Royaume-Uni et au PE négocié. Evaluare și concluzii privind prețul de exercitare și rata de rentabilitate Évaluation et conclusions concernant le prix d'exercice et le taux de rendement Mai multe părți au susținut că prețul de exercitare este prea mare, iar HPC este cea mai scumpă centrală construită vreodată.

Elementele contractelor pe opţiuni

D'autres ont fait valoir que le PE était trop élevé, HPC étant la centrale la plus coûteuse jamais construite. De exemplu, deținătorul prețul de exercitare drepturi de vot potențiale într-o entitate în care s-a investit a se vedea punctele BB50 trebuie să analizeze prețul de exercitare sau de conversie al instrumentului.

Par exemple, le détenteur de droits de vote potentiels dans une entité faisant l'objet prețul de exercitare investissement voir paragraphes B47 à B50 doit prendre en considération le prix d'exercice ou de conversion de l'instrument. Totuși, într-o emisiune de drepturi de subscriere, prețul de exercitare este adesea mai mic decât valoarea justă a acțiunilor. Dans une émission de droits, cependant, le prix d'exercice est souvent inférieur à la juste valeur des actions.

Definitia pentru "pret de exercitare" in dictionarul Manager.ro

În conformitate cu practicile pieței, prețul de exercitare strike și valoarea noțională a varianței sunt exprimate în funcție de volatilitate. Selon les pratiques de marché, le prix d'exercice strike et le notionnel de variance sont exprimés en termes de volatilité.

  • Elementele contractelor pe opţiuni Preţul activului suport - reprezintă cursul acţiunii la un moment dat.
  • Pretul de exercitare (Exercise price) | Eafacere
  • Opțiunea esenței
  • prețul de exercitare - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  • Opțiuni binare pentru cont demo pentru începători
  • Instrumente si piete financiare - partea 4
  • Optiuni Cap - Tradeville

Când se ajunge la prețul de exercitare a opțiunii, vinzi. Quand l'option atteindra le prix d'exercicevendez.

Traduction de "prețul de exercitare" en français

Dacă opțiunea este exercitată, orice diferență dintre valoarea contabilă a datoriei asociate și prețul de exercitare este recunoscută în profit sau pierdere. En cas d'exercice de l'option, toute différence entre la valeur comptable du passif associé et le prix d'exercice est comptabilisée en résultat net.

prețul de exercitare

Conform observațiilor Comisiei, contractul pe diferență protejează NNBG împotriva oricărei volatilități a prețurilor pe piața energiei electrice, întrucât aceasta primește întotdeauna prețul de exercitare prestabilit atunci când vinde la prețuri care sunt sub nivelul respectiv.

La Commission constate que le CEC protège NNBG de toute volatilité des prețul de exercitare depozit ideal pentru tranzacționarea opțiunilor binare le marché de l'électricité car elle reçoit systématiquement le PE prédéfini lorsqu'elle vend à des prix qui sont inférieurs à ce niveau. Una dintre părți a susținut că prețul de exercitare este mai mare decât prețul plătit de Germania pentru energia eoliană terestră.

Une autre a laissé entendre que le PE serait plus élevé que le coût supporté par l'Allemagne pour son prețul de exercitare éolienne terrestre.

Optiuni Cap

Reexaminările costurilor de exploatare funcționează, prețul de exercitare asemenea, ca o limitare a supracompensării, întrucât prețul de exercitare este ajustat în sens descrescător în cazul în care costurile respective se dovedesc a fi mai mici decât cele estimate. Les révisions prețul de exercitare coûts opérationnels empêcheront aussi toute surcompensation, vu que le PE sera ajusté à la baisse si ces coûts devaient s'avérer inférieurs aux estimations.

Când se ajunge la prețul de exercitare a opțiunii, vinzi. When the option hits the strike priceyou sell.

Si le prix d'exercice ne s'applique pas, le champ ne doit pas être rempli. De exemplu, poate reduce prețul de exercitare al opțiunilor acordate angajaților modificarea prețului opțiunilorceea ce duce la creșterea valorii juste a respectivelor opțiuni. Ainsi, elle peut réduire le prix d'exercice d'options accordées aux membres du personnel c'est-à-dire modifier le prix des optionsaugmentant ainsi la juste valeur de ces options.

Termenul defineste o optiune call sau o succesiune de optiuni call pe rata dobanzii. Optiunile sunt instrumente prin care un trader se poate proteja impotriva evolutiei nefavorabile a preturilor.

În fiecare an, prețul de exercitare va fi ajustat în prima zi a sezonului, raportat la cel mai recent indice al prețurilor de consum disponibil publicat de Oficiul Național de Statistică ONS pentru luna februarie. Ils ne sont ni sélectionnés ni validés par nous et peuvent contenir des mots ou des idées inappropriés.

Traducere "prețul de exercitare" în engleză

Signalez des exemples à modifier ou à retirer. Enregistez-vous pour voir plus d'exemples C'est facile et gratuit Aucun résultat pour prețul de exercitare recherche. Suggérer un exemple.

prețul de exercitare