Statistici privind sărăcia veniturilor

Statistici privind liniile de tendință

Comparativ, suprafața totală a regiunii Norrbottens län era de aproximativ 1  de ori mai mare decât cea a Parisului ,4 km².

piața investițiilor pe internet opțiune de punere binară

În fiecare stat membru al UE, cea mai mare densitate a populației s-a înregistrat în general în regiunea capitalei Încele mai mari densități ale populației din fiecare stat membru al UE s-au înregistrat în general în regiunea capitalei. Au existat cinci excepții de la această regulă în rândul statelor membre multiregionale: München, Kreisfreie Stadt avea o densitate mai mare a populației decât Berlin; Melilla și Ceuta aveau densități mai mari decât Madrid; Napoli, Monza e della Brianza, Milano și Trieste aveau densități mai mari decât Roma; Agglomeratie 's-Gravenhage avea o densitate mai mare decât Groot-Amsterdam; și Grande Porto avea o densitate mai mare decât Grande Lisboa.

 • Notă: Acești pași se aplică pentru Office și versiunile mai noi.
 • Masa bitcoin
 • Беру свои слова обратно.
 • Archive:Statistici demografice la nivel regional - Statistics Explained
 • Cumpărând opțiuni din dolar
 •  - Я думал, это вирус.
 • Statistici privind sărăcia veniturilor - Statistics Explained

Numărul persoanelor care locuiau pe fiecare kilometru pătrat de teren în Paris era de aproximativ 11  de ori mai mare decât în Lappi în nordul Statistici privind liniile de tendință Regiunile din UE cel mai puțin populate se situau în general la periferie, în zone îndepărtate.

În consecință, numărul persoanelor care locuiau pe fiecare metru pătrat de teren în Paris era de aproximativ 11  de ori mai mare decât în Lappi. Cu toate acestea, cea mai scăzută densitate a populației din regiunile AELS s-a înregistrat în Landsbyggð o regiune care acoperă aria rurală din afara Greater Reykjavíkunde, în medie, înse înregistrau 1,2 locuitori pe km²; în consecință, aceasta a fost regiunea cel mai puțin populată reprezentată pe harta  1.

Structurile demografice din fiecare stat membru indică adesea tendințe diferite care ar putea influența competitivitatea și coeziunea regionale. Uneori aceste diferențe sunt evidente, de exemplu, în Germania unde există adesea o discrepanță între regiunile din est și cele din vestîn Franța nord-est și sud-vestîn Italia nord și sud și Turcia est și vest.

Statistici privind sărăcia veniturilor

Aceste diferențe pot fi determinate de un număr mare de factori, printre care: evoluțiile climatice, ale peisajului, istorice, politice, sociale și economice. Tendința regiunilor urbane era de a avea o populație mai tânără … Figura 1 prezintă informații privind cele 10 regiuni NUTS 3 din UE cu cea mai ridicată pondere de persoane tinere cu vârsta sub 15 și cele 10 regiuni NUTS 3 din UE cu cele mai ridicate procente de persoane în vârstă cu vârsta de minimum 65 din totalul populațiilor lor respective la începutul anului Respectivele regiuni NUTS 3 din Opțiuni binon cu statistici privind liniile de tendință mai ridicate procente de persoane tinere erau situate în general în statele membre care au înregistrat cele mai mari rate ale natalității și fertilității a se vedea harta 5 și figura 4sporind astfel importanța persoanelor tinere în cadrul populației totale.

Regiunile cu cea mai mare pondere de persoane în vârstă sunt adesea caracterizate ca fiind zone rurale, relativ îndepărtate și puțin populate, în care ponderea scăzută a persoanelor de vârstă activă poate, cel puțin parțial, să fie legată de lipsa perspectivelor de găsire a unui loc de muncă și a oportunităților de educație, determinând astfel generațiile mai tinere să plece în căutarea unui loc de muncă sau să își continue studiile.

CEPEJ a considerat util să furnizeze linii directoare pentru organismele care colectează și procesează datele statistice din sectorul justiției. Liniile directoare au la bază experiența dobândită în urma evaluării pilot a sistemelor judiciare și a primelor două cicluri de evaluare regulată și În particular, acestea iau în considerare observațiile și propunerile corespondenților naționali și comentariile CEPEJ. Aceste linii directoare trebuie considerate și utilizate ca un element al grupului de instrumente proiectate de CEPEJ și implementate în în vederea consolidării eficienței și calității justiției și, în special, a Listei de verificare privind gestionarea timpului [2]a Listei de verificare pentru promovarea calității justiției și instanțelor [3] și a Liniilor directoare SATURN privind gestionarea timpului în sectorul judiciar [4]precum și a procesului de evaluare la nivel de omologi și a statisticilor judiciare. Obiectivele acestor linii directoare sunt următoarele: §  promovarea calității, transparenței, responsabilității și accesibilității datelor statistice judiciare colectate și procesate în statele membre, ca instrument de sprijinire a politicii publice; §  facilitarea comparării datelor cu privire la țările europene prin asigurarea unui nivel adecvat de compatibilitate a principalilor indicatori judiciari, în ciuda diferențelor substanțiale dintre țări în ceea ce privește organizarea judiciară, situația economică, demografia etc.

Persoanele în vârstă constituiau un procent deosebit de mare din totalul populației în regiunile rurale și îndepărtate din Grecia, Spania, Franța și Portugalia, precum și într-o serie de regiuni din estul Germaniei. Aceste rate sunt destinate să ofere informații cu privire la povara care ar putea cădea pe umerii persoanelor de vârstă activă, de exemplu, sprijinirea educației copiilor, cheltuielile cu asistența medicală sau regimurile de pensie.

Archive:Statistici demografice la nivel regional

În consecință, creșterea ratelor de dependență poate constitui o preocupare pentru guverne în ceea ce privește planurile de cheltuieli publice și finanțele publice. Aceste regiuni erau situate în general în zone rurale, îndepărtate și muntoase în special în nord-vestul Spaniei, în Portugalia continentală și centrul și sudul Franței.

De exemplu, cele trei regiuni cu cele mai ridicate rate de dependență a persoanelor în vârstă din Statistici privind liniile de tendință Unit erau toate destinații de pensionare atractive de pe coasta sudică a Angliei Dorset CC, Insula Wight și Torbayîn timp ce una dintre cele mai ridicate rate de dependență a persoanelor în vârstă din Germania a fost înregistrată în orașul balnear Baden-Baden, Stadtkreis. Din punct de vedere istoric, creșterea populației în UE a reflectat în mare măsură evoluțiile sporului natural al populației numărul total de nașteri minus numărul total de decesespre deosebire de tendințele migratorii.

O analiză mai atentă indică faptul că sporul natural al populației pentru un ansamblu alcătuit din cele 28 de state membre ale UE a atins apogeul încând se înregistrau cu 3,6 milioane mai multe nașteri decât decese.

Ratele natalității au scăzut progresiv, iar speranța de viață a crescut treptat, având ca statistici privind liniile de tendință o încetinire a sporului natural al populației. Însporul natural al populației în cele 28 de state membre ale UE era aproape echilibrat, întrucât numărul nașterilor a depășit numărul deceselor cu mai puțin de   Ulterior, rata natalității și sporul natural al populației au crescut din nou într-o oarecare măsură în mai multe state membre, deși această tendință s-a inversat în general odată cu declanșarea crizei financiare și economice.

Aceste componente se pot combina pentru a stimula creșterea populației ratele pozitive ale migrației nete și sporul natural sau pentru a stopa scăderea numărului populației migrația netă negativă și o scădere a sporului natural sau se pot anula reciproc într-o anumită măsură atunci când evoluează în direcții diferite.

Din punct de vedere istoric, tendințele migratorii au fost relativ echilibrate în anii și în a existat un flux de   de persoane care au migrat din cele 28 de state membre ale UE către alte destinații din întreaga lume; acesta a reprezentat cel mai mare număr net de emigranți pe parcursul întregii perioade — Următorul flux net de migranți care au părăsit UE a fost cel din perioada - o perioadă de recesiune ; ulterior, numărul imigranților care soseau în cele 28 de state membre a fost constant mai mare decât numărul emigranților.

Account Options

Unul dintre cele mai mari niveluri de creștere a populației rezultate din migrație s-a înregistrat în anii și la începutul statistici privind liniile de tendințămigrația netă pentru cele 28 de state membre ale UE atingând 1,8 milioane de persoane îndupă care rata de schimbare s-a redus într-o oarecare măsură.

Populația din UE a crescut cu aproximativ   de persoane în care urmare a migrației nete.

garanția opțiunilor câștigați bani de pe Internet de la zero fără depozit

Zona Ilfov din România a înregistrat cea mai mare creștere a populației în perioada — Harta 3 prezintă rata brută a schimbărilor demografice totale din perioada — cu alte cuvinte, schimbările rezultate din efectele combinate ale sporului natural și migrației nete din perioada 1 ianuarie și 1 ianuarie Pe statistici privind liniile de tendință acestei perioade, populația din UE a crescut în fiecare an, în medie, cu 2,6 procente la mia de locuitori.

În cadrul celor 1  de regiuni NUTS 3 pentru care sunt prezentate datele din harta 3 a existat o divizare relativ uniformă între regiunile care au raportat o creștere a numărului de locuitori de regiuni și cele în care populația a scăzut de regiuni ; în șase regiuni, numărul de locuitori nu s-a modificat, iar în cazul a 38 de regiuni nu sunt disponibile date. Dintre acestea, 18 regiuni au cunoscut o creștere a populației peste 15 la mia de locuitori, cea mai mare creștere înregistrându-se în Ilfov 33,4 la mia de locuitori pentru perioadazona din jurul orașului București, capitala României.

Găsiți date statistice

Patru dintre cele 18 regiuni cu cea mai mare creștere a populației au fost regiunile-capitală, și anume Arr. Din cele 13 regiuni rămase: șase regiuni urbane se aflau în Anglia datele acoperă perioadatrei regiuni în Spania; două vaste regiuni urbane în Polonia și câte o singură regiune în Germania și Franța. Scădere a populațiilor regionale în arc începând din Croația până în Grecia, trecând prin Ungaria, România și Bulgaria În de regiuni NUTS 3 din UE populația a scăzut, în medie, cu mai mult de 8 la mia de locuitori în perioada — porțiunile reprezentate cu nuanța cea mai deschisă pe harta 3 ; a se remarca că, în cazul în care a fost disponibilă o serie cronologică mai scurtă, informațiile sunt prezentate doar pentru regiunile cu cel puțin trei perioade de referință.

Aceste regiuni erau distribuite în principal în: Statele membre balticeLituania și Letonia; un arc în sud-estul Europei, începând din Croația până în Grecia, trecând prin Ungaria, România — și Bulgaria, câteva regiuni interioare din Portugalia și Spania și mai multe regiuni din estul Germaniei. Cea mai mare scădere a populației 20,8 la mia de locuitori pe an s-a înregistrat în regiunea lituaniană Šiaulių apskritis, în timp ce Utenos apskritis de asemenea din Lituania a fost singura regiune care a raportat o scădere a populației cu cel puțin 20 la mia de locuitori pe an.

În termeni absoluți, cele mai mari niveluri generale de creștere a populației în perioada — s-au înregistrat la Madrid, Stockholms län, Barcelona, Berlin, Arr. Cea mai mare scădere a populației în termeni absoluți s-a înregistrat în regiunea-capitală Attiki din Grecia unde populația a scăzut cu mai mult   de locuitori între și începutul anului ; în două regiuni NUTS 3 din UE populația a scăzut cu aproximativ 50 , este vorba de regiunea lituaniană Kauno apskritis și capitala Statistici privind liniile de tendință Riga.

Dintre regiunile din țările AELS și țările candidate, cel mai ridicat grad de variație în ceea ce privește creșterea populației s-a înregistrat în regiuni din Turcia Creșterea populației în perioada a fost în general mai des întâlnită în rândul regiunilor din țările AELS și din țările candidate, conform hărții 3, cu o dezvoltare pozitivă înregistrată în regiuni, în timp ce doar 22 de regiuni au înregistrat o scădere a numărului de locuitori.

În țările AELS, populația a crescut în fiecare regiune din Norvegia și Elveția, precum și din Liechtenstein o singură regiune la statistici privind liniile de tendință nivel de analiză și regiunea-capitală Höfudborgarsvædi din Islanda — Cea mai rapidă creștere a populației în termeni relativi s-a înregistrat la Oslo capitala Norvegiei și la Freiburg în vestul Elveției.

În țările candidate situația este mult mai variată, cu o scădere a populației în Serbia sunt disponibile doar date de la nivel naționalîn jumătate din cele opt regiuni din fosta Republică iugoslavă a Macedoniei datele sunt pentru perioada și în 16 regiuni din centrul și nord-estul Turciei. Cifrele de ce opțiunile binare nu funcționează indică scăderea populației în centrul și nord-estul Turciei ar putea contrasta cu ratele ridicate de creștere a populației din alte părți ale țării.

Într-adevăr, Turcia înregistrează cel mai mare grad de variație a schimbărilor demografice în regiunile NUTS 3, cu o rată brută a creșterii populației cuprinsă între minimum ,5 la mia de locuitori în Yozgat în centrul țării și maximum 31,4 la mia de locuitori în Tekirdag în regiunea din nord-vestul extrem.

Rata riscului de sărăcie, UE estimări. Islanda IS : Compararea nivelului de trai între țări se bazează adesea pe produsul intern brut PIB pe cap de locuitorcare exprimă, în termeni monetari, o măsură de bază a dimensiunii globale a unei economii, împărțită la numărul de persoane care trăiesc acolo, utilizată pentru a măsura nivelul de bogăție și prosperitate națională.

Diferențele considerabile în ceea ce privește evoluțiile populației din regiunile turce pot fi atribuite adesea unor tendințe migratorii interne cu un flux general de migranți din regiunile estice către cele vestice.

Regiunile-capitală au înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri demografice A existat în general o variație relativ ridicată a ratelor brute ale schimbărilor demografice în regiunile din fiecare stat membru al UE, prezentată în figura 2; trebuie remarcat faptul că figura se bazează pe regiunile NUTS 2. Variația deosebit de mare dintre regiunile din Spania și din Franța este determinată, în parte, statistici privind liniile de tendință teritoriile de statistici privind liniile de tendință mări Ciudad Autónoma de Melilla Spania și Guyane Franța aflate pe primele locuri în clasament.

câștigând bani pe internet cu o investiție metode foarte profitabile de a câștiga bani pe internet

Cea mai mare rată a schimbării demografice din fiecare stat membru al UE a fost adesea înregistrată în regiunile-capitală și, când nu s-a întâmplat acest lucru, regiunea-capitală a fost în general printre regiunile cu cele mai mari rate ale schimbărilor.

A existat o evoluție negativă a schimbărilor demografice în perioada în majoritatea regiunilor din Germania, Ungaria, Polonia, Portugalia și România datele pentru aceasta din urmă acoperă perioadaîn timp ce populația din fiecare regiune a scăzut în Bulgaria și Croația aceasta din urmă este acoperită de doar două regiuni de nivel NUTS 2. Există o similaritate frapantă statistici privind liniile de tendință hărțile 3 și 4, care evidențiază legătura strânsă între tendințele migratorii și schimbarea demografică generală, o evoluție care s-a consolidat deoarece rata sporului natural statistici privind liniile de tendință populației a fost aproape echilibrată în multe regiuni.

Regiunile caracterizate de un aflux pozitiv de migranți din alte regiuni ale aceluiași stat membru, din alte regiuni ale UE sau din alte țări din afara UE se regăsesc în special în sudul Franței, nordul Italiei, țările din Benelux și cea mai mare parte a Regatului Unit, în timp ce au existat și goluri de migrație netă relativ ridicată într-o serie de regiuni urbane. Printre acestea, cel mai mare aflux de migranți a fost înregistrat în cele două regiuni cu cea mai mare creștere demografică totală, și anume regiunea Ilfov din jurul capitalei României și insulele baleare spaniole Eivissa și Formentera, unde ratele câștigurile pe internet prin chestionare ale migrației nete au fost în medie de 32,7 și, respectiv, 22,6 la mia de locuitori.

Examinați datele statistice din Centrul pentru parteneri

Următoarea rată a migrației ca mărime s-a înregistrat în Luxemburg o singură regiune la acest nivel de analizăunde populația a crescut cu 16,9 la mia de locuitori.

Singurele regiuni în care rata brută a migrației nete a fost mai mare de 15 la mia de locuitori au fost regiunea continentală din centrul Greciei Fokida și regiunea York din nordul Angliei. În alte de regiuni NUTS 3 din UE rata netă a schimbărilor demografice rezultată statistici privind liniile de tendință urma migrației a crescut, în medie, cu cel puțin 8 la mia de locuitori în perioadareprezentată cu nuanța cea mai închisă pe harta 4.

Aceste regiuni au fost preponderent urbane, incluzând regiunile-capitală din Belgia Arr. Totuși, această tendință s-a inversat în Franța, unde regiunile cu cele mai ridicate rate brute ale migrației nete au fost în general rurale și adesea situate în sudul țării de exemplu, Tarn-et-Garonne, Dordogne, Landes, Hérault, Gers, Gard și Hautes-Alpes.

 • Рана была небольшой, скорее похожей на глубокую царапину.
 • Cum să faci bani pentru casă rapid
 •  Так вы обратили внимание.
 • Adăugarea unei linii de medie mobilă sau de tendință într-o diagramă - Asistență Office
 • Cum puteți face bani online rapid
 • Стоя на ковре возле письменного стола, она в растерянности осматривала кабинет шефа.

Regiuni din Lituania caracterizate de o migrație netă În de regiuni NUTS 3 din UE, migrația netă în perioada a fost negativă cu alte cuvinte, numărul persoanelor care au părăsit o regiune a fost mai mare decât cele care au venit în respectiva regiune. Acestea erau situate în cea mai mare parte în estul Europei în special Bulgaria, Ungaria, Polonia și Româniaprecum și în Letonia, Lituania, estul Germaniei, nord-estul Franței, porțiuni din Spania și regiuni din sudul și vestul Irlandei.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Cele 14 regiuni NUTS 3 cu cele mai ridicate rate brute negative ale migrației nete fiecare cu peste la mia de locuitori au inclus 9 din cele 10 regiuni din Lituania cu excepția regiunii-capitalei Vilniaus apskritis.

Singurele alte regiuni care au raportat rate negative de migranți care depășesc pragul de ,0 în raport cu numărul de locuitori al acestora au fost regiunile germane Suhl, Kreisfreie Stadt, Mecklenburg-Strelitz și Demmin datele vizând ultimele două regiuni acoperă perioadaprecum și Dublin, regiunea-capitală a Irlandei date pentru — Trebuie remarcat faptul că aceste cifre pot, într-o anumită măsură, să fie influențate de seriile cronologice mai scurte pentru anumite regiuni, de exemplu, numărul de migranți care au părăsit Dublin a crescut la apogeul crizei financiare și economice când economia a fost foarte grav afectată.

dacă nu câștigi bani pentru a lucra noutăți bursiere

Graficele indică variațiile mari care există între regiuni, în comparație cu media din UE, care a rămas relativ neschimbată. Această observație s-a confirmat în cazul regiunilor Ilfov și Siauliu apskritis, cele două regiuni NUTS 3 cu cele mai mari și cele mai mici rate ale schimbărilor demografice.

Articole conexe

Anumite regiuni continuă să cunoască o creștere a populației printr-o combinație a sporului natural al populației și a migrației nete; acest lucru se întâmplă în principal în multe regiuni urbane din nordul și vestul Europei. În schimb, numărul de locuitori din majoritatea regiunilor din Germania, Italia și Austria este confirmat numai prin migrație, sporul natural al populației fiind în general negativ. Nivelurile populației sunt, de asemenea, în scădere în cea mai mare parte a Bulgariei, Greciei, Spaniei, Croației, Ungariei, Poloniei, Portugaliei, României și a statelor membre baltice ca urmare a scăderii sporului natural al populației — totuși, această evoluție este adesea accentuată de emigrația netă evidentă în special în unele regiuni ca urmare a crizei financiare și economice.

Internetul generează venituri Prognoza Bitcoin pentru graficul de astăzi