linie de tendință în malteză - Română - Malteză Dicționar | glosbe

Trasarea liniei de tendință. Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Cu aceasta, puteți înțelege vizual ce dinamică au datele din care este construit graficul. Există o excelentă caracteristică Excel în pachetul software Microsoft care vă va ajuta să creați o prognoză destul de precisă utilizând acest instrument - linia de trend din Excel. Construirea acestui instrument de analiză este destul de simplă.

La première chose à souligner, c'est qu'il y a beaucoup de bruit le long de la ligne de tendance. Sur la base de ces coordonnées, une droite de tendance a été trasarea liniei de tendință entre les points A et B. Le rendement des investissements a globalement suivi la tendance de la rentabilité tout au long de la période considérée. Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi dans les grandes lignes trasarea liniei de tendință même évolution que la rentabilité.

trasarea liniei de tendință atingeți deasupra gamei de opțiuni binare

EurLex-2 Randamentul investițiilor RIexprimat ca reprezentând profitul în procente din valoarea contabilă netă a investiției, a urmat în linii mari tendința de rentabilitate Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi dans les grandes lignes la même évolution que la rentabilité oj4 Randamentul investițiilor, exprimat ca reprezentând profitul în procente din valoarea contabilă netă a investiției, a urmat în linii mari tendința de rentabilitate pe parcursul întregii perioade în cauză.

EurLex-2 Sumele reportate în cadrul altor linii bugetare au avut tendința de a se reduce. Les crédits reportés aux autres lignes budgétaires ont reflété une tendance à la baisse.

trasarea liniei de tendință câștigurile la distanță la bursă

EurLex-2 Randamentul capitalurilor investite RCIexprimat ca reprezentând profitul în procente din valoarea contabilă netă a activelor după deprecierea urmat în linii mari tendința de rentabilitate pe parcursul întregii perioade luate în considerare.

EurLex-2 Tendințele pieței în materie de împrumut de capital circulant sunt dificil de identificat cu exactitate din cauza lipsei de date, însă în linii mari tendința se poate observa din datele BCE privind împrumuturile acordate societăților nefinanciare.

trasarea liniei de tendință Vreau să câștig bitcoin

Il est difficile de mettre en évidence les tendances en matière d'emprunts relatifs au fonds de roulement en raison de l'absence de données; néanmoins, il est possible d'en observer les tendances générales au travers des données de la BCE concernant les prêts aux entreprises non financières. EurLex-2 După cum se observă în graficul 18 23panta pozitivă a liniei de regresie a pus în evidență o tendință divergentă în rândul statelor membre.

Comme le montre le graphique no 18 23la pente positive de la ligne de régression recouvre des tendances divergentes selon les États membres.

trasarea liniei de tendință unde puteți face bani în Internet

EurLex-2 Ulterior, inflația a urmat, în linii mari, o tendință descrescătoare, determinată de creșterea mai mică a prețurilor la energie și alimente procesate, care a fost la rândul său favorizată jackton trading limitat continuarea ajustării salariilor în economie.

Elle a ensuite suivi une tendance globalement baissière, résultant d'une progression moins rapide des prix de l'énergie et des produits alimentaires transformés, elle-même favorisée par la poursuite de la modération salariale dans l'économie. EurLex-2 Mai mult de 2 milioane de CV-uri Europass au fost create on-line în perioada februarie — septembrieceea ce indică o tendință clară de creștere.

trasarea liniei de tendință tranzacționarea opțiunilor de datorie

Europass ont été créés en ligne entre février et septembrece qui révèle une claire tendance à la hausse. EurLex-2 Se observă o tendință crescândă de a difuza versiuni on-line gratuite ale jocurilor video de succes, finanțate în principal prin publicitate.

LINIA PERFECTA DE TUS

On observe une tendance à diffuser gratuitement des versions en ligne de jeux vidéo à succès essentiellement financés par la publicité. EurLex-2 Prezenta comunicare urmărește liniile principale ale Comunicării dinluând totodată în considerare o serie de tendințe care au apărut începând cu La présente communication reprend les grandes lignes de la communication de tout en tenant compte de plusieurs tendances apparues depuis

trasarea liniei de tendință semnale rosl pentru opțiuni binare