Browser incompatibil

Venituri din opțiunea de decontare

Contzilla trece în revistă o colecţie cu cele mai frecvente 50 de intrebari si de raspunsuri cu privire la microintreprinderi.

Cine poate fi microintreprindere in Romania? Poti fi microintreprindere daca esti persoana juridica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii la 31 decembrie a anului precedent: ai realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 1.

Daca tocmai ti-ai infiintat firma, atunci esti obligat sa fii platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilorcu exceptia situatiei in care nu indeplinesti conditia privind capitalul social mentionata mai sus.

Poti opta sa nu fii microintreprindere?

venituri din opțiunea de decontare

Nu ai aceasta optiune, decat daca ai subscris un capital social de cel puţin In acest caz poti opta, o singură dată, sa devii platitor de impozit pe profit începând cu trimestrul în care aceste condiţii sunt îndeplinite cumulativ, opţiunea fiind definitivă.

Ai depasit plafonul de 1. Venituri din opțiunea de decontare obligatii ai? Daca in cursul unui an depasesti plafonul de venituri de 1. Care este cota de impozitare pentru microintreprinderi? Sunt doua cote valabile pentru microintreprinderi, dupa cum ai sau nu salariati. Ce inseamna conditia de a avea cel putin un salariat? Trebuie sa se tina cont de urmatoarele: la persoanele nou infiintate angajarea trebuie sa se efectueze în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice prin salariat se înţelege venituri din opțiunea de decontare angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă dar si situatiile in care sunt angajate venituri din opțiunea de decontare multe persoane cu contract individual de munca cu timp partial, daca fractiunile de norma insumate reprezinta echivalentul unei norme intregi.

Conditia se considera indeplinita si in cazul in care sunt încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remuneraţia acestora este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Ce se intampla cu cota de impozitare in cazul fluctuatiei numarulul de personal? Cum se calculeaza impozitul pe micro? În situaţia în care rezervele fiscale sunt menţinute până la lichidare, acestea nu sunt luate în calcul pentru determinarea bazei impozabile ca urmare a lichidării.

În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se venituri din opțiunea de decontare din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse cum poți câștiga bani buni repede funcţiune, potrivit legii 8.

Ce declaratii se depun pentru a declara impozitul pe micro si la ce termene? Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Se depune declaratia Microintreprinderile pot efectua sponsorizari? Da, acest lucru este posibil.

Legea nr. 296/ 2020 – Modificarea Codului fiscal

Sponsorizarea poate fi in bani sau in bunuri. Ce facilititati exista pentru microintreprinderi daca efectueaza sponsorizari? Ce declaratii depun microintreprinderile pentru sponsorizari? Se pot reporta in viitor sumele care nu au fost acordate drept sponsorizare?

Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive aplicand urmatoarea regula: scaderea se face la fiecare termen de plata a impozitului pe venit in urmatoarele 28 de trimestre consecutive.

Ce reguli aplica microintreprinderile pentru amortizarea fiscala?

Contzilla.ro: 50 de întrebări şi răspunsuri despre microintreprinderi în anul 2020

Microîntreprinderile sunt obligate să ţină evidenţa amortizării fiscale, la fel ca platitorii de impozit pe profit. Iata cateva reguli: amortizarea fiscala se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune la cheltuielile realizate în scopul îmbunătăţirii parametrilor tehnici iniţiali şi care conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare, amortizarea fiscală se calculează pe baza valorii rămase majorate cu investiţiile efectuate mijloacele de transport pot fi amortizate şi în funcţie de numărul de kilometri sau numărul de ore de funcţionare prevăzut în cărţile tehnice; pentru locuinţele de serviciu, amortizarea este deductibilă fiscal până la nivelul corespunzător suprafeţei construite prevăzute de Legea nr.

Cum se poate scoate profitul dintr-o microintreprindere? Iata un exemplu de calcul: o microintreprindere decide sa repartizeze profitul brut in valoare de Cand se plateste impozitul pe dividende?

  • Tranzacționarea sentimentelor
  • Codul Fiscal cu Normele valabil in
  • Он, конечно, видел старинную мавританскую башню, но взбираться на нее не .
  • Tot ce trebuie sa stii despre rambursarea de TVA
  •  - Шифр-убийца имеет цифровую структуру.

Impozitul pe dividende se plateste pana in data de 25 a lunii urmatoare platii acestuia, iar in cazul in care exista dividende repartizate conform hotararii AGA insa neplatite, impozitul va trebui declarat si platit pana in data de 25 ianuarie a anului urmator.

De exemplu, ai intocmit o hotarare AGA de repartizare a dividendelor in iunie in suma de Impozitul se datoreaza totusi, indiferent ca sunt platite sau nu, pana in 25 ianuarie Cum se repartizeaza dividendele trimestrial? Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opţional trimestrial pe baza situaţiilor financiare interimare şi anual, după regularizarea efectuată prin situaţiile financiare anuale, venituri din opțiunea de decontare prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Acestea se pot plăti în mod opţional trimestrial în venituri din opțiunea de decontare stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferenţelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situaţiile financiare anuale. In acest sens entitatile trebuie sa intocmeasca situatii financiare interimare. Cand incepe perioada impozabila la microintreprinderi?

Dispoziții generale Definiții Se clarifică definiția locului conducerii efective. În definiția rezidentului român se precizează faptul că acesta este supus impozitării în România și pentru veniturile mondiale obținute din orice sursă. Stabilirea rezidenței fiscale pe baza locului conducerii efective Pentru orice companie străină, autoritățile fiscale din România vor putea stabili din oficiu sau la cererea altei autorități, că locul conducerii efective se află în România. Pe de altă parte, se formulează și reguli speciale anti-abuz pentru stabilirea prin auto-declarare a rezidenței fiscale în România. S-a introdus și o procedură specifică pentru acest scop, care presupune completarea și depunerea unui chestionar de către persoanele juridice străine, similar cu chestionarul aplicabil deja în cazul persoanelor fizice.

În cazul înfiinţării unei microîntreprinderi într-un an fiscal, perioada impozabilă începe: a de la data înregistrării acesteia la registrul comerţului, dacă are această obligaţie; b de la data înregistrării în registrul ce oferă un avantaj în tranzacționare de instanţele judecătoreşti sau alte autorităţi competente, dacă are această obligaţie, potrivit legii.

Cand se incheie perioada impozabila in cazul fuziunilor sau divizarilor? Perioada impozabilă a microîntreprinderii se încheie, în cazul dizolvării urmate de lichidare, la data depunerii situaţiilor financiare la registrul unde a fost înregistrată, potrivit legii, înfiinţarea persoanei juridice respective.

venituri din opțiunea de decontare

Ce curs de schimb se ia in calcul la conversia plafonului de 1. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in EUR este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile.

In baza unei circulare MFP valabile pentru anii precedenti se considera cursul publicat in Cand devine o microintreprindere platitoare de TVA? O microintreprindere devine platitoare de TVA daca depaseste plafonul cifrei de afaceri de Va trebui sa comunice acest cod furnizorului, va primi factura fara TVA de la acesta.

venituri din opțiunea de decontare

O microintreprindere poate achizitiona autoturisme noi din UE? Mijloacele de transport noi sunt vehiculele terestre cu motor a căror capacitate depăşeşte 48 cm3 sau a căror putere depăşeşte 7,2 kW, destinate transportului de pasageri sau bunuri cu conditia ca acestea să nu fi fost livrate cu mai mult de 6 luni de la data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat deplasări care depăşesc 6. Achizitia este efectuata de un neplatitor de TVA Ce obligatii exista?

Baza de impunere pentru venitul din dividende inclusiv dividendele obținute ca urmare a deținerii de titluri de participare la organisme de plasament colectiv este valoarea dividendului distribuit. Rezidenții fiscali ai statelor cu care România are încheiată o Convenție de Evitare a Dublei Impuneri sunt, în general, impozabili pentru dividendele obținute din România atât în România, cât și în statul de rezidență fiscală. Rezidenții fiscali ai statelor cu care România are încheiată o Convenție de Evitare a Dublei Impuneri sunt în general impozabili pentru dobânzile obținute din România în statul de rezidență fiscală. În ceea ce privește titlurile de stat și alte instrumente financiare care atestă datoria publică a statului, dobânzile plătite ca urmare a deținerii de titluri de stat și câștigurile obținute ca urmare a tranzacționarii acestora sunt neimpozabile în România. Pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare se recuperează din câștigurile nete anuale obtinuțe în următorii 7 ani fiscali consecutivi.

Achizitia este efectuata de un platitor de TVA Aici lucrurile sunt mai simple. Un platitor de TVA inregistrat in regim normal conform art.

Cum obtii rambursarea de TVA si care sunt procedurile de urmat

O microintreprindere poate achizitiona autoturisme second hand din UE? Daca nu sunt indeplinite conditiile de mai sus, atunci autoturismul nu este considerat nou. In aceasta situatia, firma ABC din Romania realizeaza o achizitie intracomunitara de bunuri si va face taxare inversa Aceasta inseamna ca nu mai are TVA de platit in plus la aceasta achizitie.

venituri din opțiunea de decontare

Daca ulterior decide sa vanda masina, atunci se pune problema colectarii TVA. In ce priveste declaratiile fiscale, se depune pe langa decontul de TVA si D Daca esti la prima achizitie intracomunitara de bunuri si nu ai dobandit cod special de TVA, atunci in functie de valoarea masinii peste sau sub Firma Auto din Germania aplica regimul special al marjei.

Despre acest regim special am scris in articolul : Regimul special pentru bunuri second hand lucruri bine de stiut In aceasta situatie, furnizorul a inclus in factura si marja aferenta profitului. Citeste mai multe in venituri din opțiunea de decontare Vrei sa cumperi din UE o masina second hand pe firma?

  • Câștigați bani cu Internet mult și rapid
  • Legea nr. / – Modificarea Codului fiscal - KPMG Romania
  • Сьюзан побледнела: - Что.
  • Cadrul fiscal aplicabil veniturilor din investitii
  • Возможно, это и есть ключ.

Aspecte fiscale O microintreprindere fara activitate mai plateste taxe? Ce obligatii are? Sunt multe persoane care la un moment dat si-au deschis o firma din dorinta de a incepe o afacere insa ulterior din diferite cauze au renuntat. Au ramas astfel cu o firma, cu activitate 0, pentru care trebuie depuse declaratii periodic.

Ce este rambursarea de TVA, cum se calculeaza si cand poate fi solicitata? Rambursarea taxei pe valoare adaugata TVA reprezinta decontarea sumelor negative de catre organul fiscal catre personalele impozabile companii. Mai exact, in cazul in care taxa aferenta achizitiilor efectuate de catre persoana impozabila este mai mare decat valoarea taxei colectate de catre organul fiscal, atunci rezulta un surplus denumit suma negativa care va fi rambursat catre persoana impozabila in urma completarii unei cereri de decont. Mai exact, cand suma TVA deductibila este mai mare decat suma TVA colectata, iar decontul contine sume negative, sume care vor fi recuperate de catre companie de la bugetul statului.

Ce se poate face in acest caz? Se poate alege suspendarea activitatii pentru care trebuie să depui la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde firma îşi are sediul social, o serie de documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a acestei menţiuni. Termenul limita de suspendare Intreruperea temporară a activităţii unei societăţi nu poate depăşi 3 ani de la data înregistrării menţiunii în registrul comerţului, potrivit prevederilor art.

La o cifra de afaceri de Pana la acest plafon este mai avantajos sa nu ai salariati, iar de la acest plafon in sus este mai avantajos sa ai salariati. De ce facilitati fiscale poti beneficia pe microintreprindere? Facilitatile fiscale de care pot beneficia firmele in difera in functie de domeniul in care activeaza statul incercand sa incurajeze anumite domenii sau anumite categorii venituri din opțiunea de decontare angajati sau de datoriile pe care le au la buget statul incercand sa colecteze taxele datorate de firme anuland anumite accesorii, in anumite conditii.

Baza legala : Ordonanta de urgenta nr.

Browser incompatibil

Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2. Ce obligatii privind tinerea contabilitatii are o microintreprindere? Aici lucrurile sunt cat se poate de clare: Exista doua variante legale potrivit Legii contabilitatii pentru a tine contabilitatea unei companii : Varianta 1 · Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.

Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare. Prin persoană împuternicită să îndeplinească funcţia de director economic sau contabil-şef se înţelege o persoană angajată potrivit legii care are studii economice superioare şi care are atribuţii privind conducerea venituri din opțiunea de decontare entităţii. Varianta 2 · Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

venituri din opțiunea de decontare